Fransa Schengen Vizesi Evrakları 2021

Fransa Schengen Vizesi Evrakları 2021 1 – Fransa konsolos

Schengen Vize Gereksinimleri – Schengen Vize Başvuruları

Schengen Bölgesi’ne her yıl birçok kişi çeşitli nedenler ile seyahat etmektedir. Bununla birlikte seyahat eden kişilerin uyruğuna bağlı olarak onlardan bazı belgeler ve vize türlerine göre ücretler talep edilmektedir.

Bu anlamda da, Schengen Vizesi için başvuracak kişilerden istenen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması beklenmektedir. Kişilerin istenen bu gereksinimlere uymaları ve vize başvurusunu ciddiye almaları için yapılan belge isteme durumlarına kesinlikle uyulması gerekmektedir.

Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde hangi seyahat amacına bağlı olursa olsun, istenen birtakım ortak evraklar vardır. Bazı durumlarda ise vize türüne ve seyahat türüne bağlı olarak istenen ek belgeler bulunmaktadır.

Schengen Vize Başvurusu İçin İstenen Ortak Belgeler Nelerdir?

Schengen vizesi için başvuru yapılacağı sırada istenen çeşitli ortak belgelerin olduğundan bahsetmiştik. Bu anlamda kişilerin tamamlaması gereken ve asıl belgeler olarak geçen bu belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması ve ilgili birime sunulması gerekmektedir.

Aşağıda Schengen vize başvuruları için istenen ortak belgeler sıralanmıştır:

 • Schengen vizesi için eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gereken başvuru formu
 • Kişinin iki vesikalık fotoğrafı. Bir fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması gerekmektedir. Sunulacak olan fotoğrafların yakın zamanda çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Geçerliliği devam eden bir pasaportun sunulması gerekmektedir. Pasaportta bulunması gereken en az iki sayfanın boş olması gerekmektedir. Ayrıca, kişinin Schengen Bölgesi’nde kalacağı sürenin haricinde bir de 3 ay daha geçerliliği bulunması gerekmektedir. Pasaportun genel geçerliliğinin de 10 yıl kadar bir süre olması gerekmektedir. Aynı zamanda pasaportta gereksiz bir bilginin veya okunmayan bir bilginin yer almaması gerekmektedir. Schengen Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde küçük çocukların da ayrı birer pasaportunun olması gerekmektedir. Başvuru yapıldığında pasaportun bulunan ek sayfalarına vize verilmeyeceğini unutulmamalıdır. Aynı zamanda kişinin eski pasaportlarından birinde eğer Schengen vizesi bulunuyor ise de bu pasaportu da yanında taşıması gerekmektedir.
 • Schengen vizesi için başvuruda bulunacak kişiden istenen bir diğer ortak belge ise Schengen Visa Seyahat Sigortası belgesidir. Bu, seyahat sigortası belgesinin mutlaka başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunun onaylanmama ihtimali vardır. Schengen Visa Seyahat Sigortası’nı belirten belgenin yanında, ‘vize mektubu’ ya da ‘teminat onay mektubu’nun eklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kimlik kartı, poliçe metni, satın alma makbuzu, e – posta onayı gibi de gereksiz olan belgeleri eklemeniz gerekmemektedir. Bu belgeler gereksizdir.
 • Mali araçları belirten bir kanıt belgesi
 • Konaklanacak yerin kanıtı ve iletişim bilgilerini içeren bir belge
 • Gidiş – dönüş rezervasyonu ile birlikte uçuş güzergâhını belirten bir belge
 • Schengen vize ücretinin ödendiğini belirten bir makbuz veya bir belge
 • Schengen başvurusu için yapılan başvurunun hangi ülke için olacağını ve o ülkedeki yasal ikametin kanıtı olarak bir belge

Aynı zamanda bölgeden bölgeye değişen konsolosluk görevlileri ve memurları da sizde ayrı olarak şu belgeleri isteyebilmektedir:

 • Kişinin anavatanında bulunan sosyal bağlantılarını ve iletişimlerinin kanıtı olarak bir belge sunulması istenebilir.
 • Schengen vize başvurusu yapan kişinin izin belgesi, iş sözleşmesi gibi ve ayrıca da şu anki mesleki durumunun kanıtı olarak bir belge istenebilmektedir.
  • Kişinin, Schengen Bölgesi’ne yaptığı ziyaretin veya seyahatin sonunda, vatandaşlığının bulunduğu yani ikamet ülkesine dönme niyetini garanti edebilecek kesin bir belge veya buna muadil olarak şu belgelerden birinin sunulması istenebilmektedir:
 • İstihdam mektubu, sosyal güvenlik katkısı kanıtının bulunduğu bir belge, kişinin maaş makbuzu, yardım fonu mevduatları gibi belgelerin sunulması da istihdamın kanıtlanmasına yardımcı olabilmekle birlikte sizin de asıl niyetinizi belirtme görevi görebilmektedir.
 • Bir diğer belge olarak da kişinin vatandaşlığının bağlı olduğu ülkede bulunan mal ve mülk toplamının bir kanıtı olarak tapu belgesi de bu anlamda dönüşünüzün garantisi yerine geçebilmektedir.
 • Kişinin bulunduğu ülkede yaşayan akrabaları, çocukları veya evlilik cüzdanı örneğinin sunulması da bu anlamda bir garanti belge yerine geçebilmektedir.
 • Bir diğer belge de kişinin başvuruda sunacağı gidiş – dönüş rezervasyonu bu anlamda bir kanıt yerine geçebilmektedir. Aynı zanda bu gidiş dönüş belgesinin yanında uçuş rezervasyonu ile uçuş numarasının sunulması garanti edilen konuyu daha da güçlendirmeye yönelik olacaktır. Bu durumda kişinin vize belgesini alırken de gerçek biletleri göstermesi gerekebilmektedir.

İstihdam Durumunda İstenen Ek Belgeler Nelerdir?

Yazımızın üst kısımlarında, Schengen Vizesi için başvuran kişilerden istenen bazı belgeler olduğunu belirtmiştik.

Bu belgeler bütün vize türleri için ortak istenen belgeler ve bazı vize türlerinde de konsolosluklar tarafından ayrı ayrı istenen belgeler olabileceğini belirtmiştik. Bu kısımda ise kişiler için istihdam durumunda istenen ek belgelerden bahsedeceğiz.

İstihdam amacı ile Schengen Bölgesi’ne ziyarette bulunmak isteyen kişiler vize başvurusunda bulunmaktadırlar. Bu vize başvurusu sırasında istihdamın açıklığa kavuşması ve kişilerin tam anlamıyla amaçlarının ne olduğunu anlatan belgeler istenmektedir.

İstihdam için Schengen Bölgesi’ne seyahatte bulunacak olan kişilerden istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır:

Çalışan kişiler

 • İlk istenen ek belge kişinin asgari olarak çalışan olduğu durumunda gösterilen ve nerede çalıştığı, orada hangi unvanla çalıştığı, çalıştığı yerdeki maaşı ve işe başlama tarihinin belirtildiği bir şirket mektubu istenmektedir. Bu mektup, kişiye verilen ve Schengen Bölgesi’ndeki seyahati boyunca aldığı tatil izninin belirtildiği bir istihdam mektubu olmalıdır.
 • Kişinin son altı aya ait olan banka ekstreleri de belge dosyasında yer almalıdır.
 • Maaş bordroları da istenen ek belgeler arasında yer alabilmektedir.
 • Kişinin gelir vergisi beyannamesi de (gelir vergisinin maaştan kesildiğinin kanıtı niteliğindeki bir belge de olabilir) bu ek belgeler içinde yer alabilmektedir.

Kendi işinde çalışan kişiler

 • Kişinin şirketinin son altı aylık banka hesap özetlerinin bulunduğu bir belge
 • Şirketin tescili olan bir işletme lisansının kanıtı niteliğinde olan bir belge
 • Şirketin memorandumu, mülkiyet kayıtları, ortaklık belgeleri gibi belgeler
 • Şirketin ve kişinin gelir vergisinin beyannamesinin belirtildiği belge gibi istekler ek belge niteliğinde başvuru dosyasında bulunması istenebilmektedir.

Öğrenciler İçin İstenen Ek Belgeler

 • Öğrencinin üniversiteye veya okula kayıt belgesi istenen ek belgeler arasındadır.
 • Öğrenci hakkında üniversite veya okuldan bir itiraz mektubunun olmaması istenen ek belgeler arasındadır.

Emekliler İçin İstenen Ek Belgeler

 • Emekli olan kişinin son altı aya ait K yani 401, emeklilik, ihtiyat fonu veya diğer gelir tablolarının bulunduğu emeklilik fonlarının kanıtının yer aldığı belgeler, istenenler arasındadır.

İşsiz kişiler veya Avrupa Birliği Vatandaşı ile Evli Olan Kişiler

 • Kişiler arasında olan evlilik sertifikası,
 • Çalışan eşin adını, iş unvanını, işe başlama tarihini ve maaşını belirten istihdam doğrulama mektubu,
 • Eşin geçerli pasaportu da istenen ek bilgiler arasındadır.

Küçükler için İstenen Ek Belgeler

 • Reşit olmayan yani 18 yaşından küçükler için anne – baba veya vasilerin, küçükler için Schengen vizesine başvurdukları zaman istenen ek belgelerden biri çocukların doğum belgesidir.
 • Bir diğer belge ise başvuru formudur. Fakat bu başvuru formu vasi veya anne –babanın her ikisi tarafından imzalanmalıdır.
 • Ebeveynlerin kimlik fotokopileri istenen ek belgeleridir.
 • Ebeveynlerden herhangi birinin veya ikisinin vefat etmesi halinde ölüm belgelerinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • *Yalnız seyahat edecek çocuğun, bu durumda ebeveynler ve vasiler tarafından imzalanmış olan bir noter tasdikli ebeveyn izni belgesi gerekmektedir.
 • Reşit olmayan çocuk bir ebeveynin velayeti altında ise aile mahkemesi kararnamesi gerekmektedir.
 • Reşit olmayan çocuğun sadece bir ebeveyni ile seyahat etmesi durumunda, diğer ebeveynin seyahate itiraz etmediği hakkında resmi bir belge imzalaması gerekmektedir.

Schengen Vize Çeşitleri İçin İstenen Belgeler

Ayrı durumlarda, kişilerden başvuru sırasında ek belge sağlaması istenebilmektedir. Başvuru sahibinin iyi niyetini ve bu iyi niyetin de konsolosluk tarafından teyit edilmesi ile birlikte kişi, başvuruda istenen bazı belgelerden muaf tutulabilmekte veya bazı durumlarda da başvuru için istenen belgelerin tamamından da muaf tutulabilmektedir.

Aynı zamanda kişilerin orijinal belgeler yerine bütün belgelerin bir kopyasını yanında taşımaları önerilmektedir.

Schengen vizesi başvurusunda istenen ortak ve ek belgelerden bahsetmiştik. Burada ise Schengen vizesine özgü olan bazı belgelerden bahsedeceğiz.

Aşağıda, Schengen vizesi kategorisine ve çalışma durumuna özgü olarak istenen ek belgeler sıralanmıştır:

Havaalanı Transit Vizesi

 • Son varış ülkesi için geçerli bir vizedir.
 • Son varış noktası için onaylanmış bir vizedir.

Transit Vizesi

 • Son varış ülkesi için geçerli olan bir vize türüdür.
 • Bir denizcinin gemiye çıkacağı Schengen Bölgesi’ndeki ülkelerden birinden davet eden nakliye şirketinden bir mektuptur.
 • Denizcinin kitabının orijinali ve fotokopisi
 • Gemiye binmek için navigasyon şirketi veya gemi ile iş sözleşmesi
 • Son varış noktasına onaylanmış bir uçak bileti,

Turizm veya Aile ve Akraba Ziyareti için Alınan Vize

 • Kişinin ziyaret edeceği bir akrabası veya arkadaşı, eğer seyahatin ücretini ödüyor ise ikamet ettikleri yerde, ilgili ofise gidip, Resmi Destek Beyannamesi imzalamaları gerekmektedir. Aynı zamanda imzalanan bu belgenin de, ücreti ödeyen kişi tarafından size gönderilmesi gerekmektedir. Schengen vizesi başvurusu yapılırken de belgenin aslının eklenmesi gerekmektedir.
 • Kişi eğer kendi seyahat ücretini kendi ödeyecekse de son altı ay içindeki banka ekstreleri gibi mali durum kanıtının belgelenmesi gerekmektedir.
 • Kişinin otel rezervasyonlarını ayrıntılı olarak aktaran bir belge
 • Kişi eğer bir tur şirketi ile seyahat edecekse de bu şirketin organizatöründen bir mektup gerekmektedir.
 • Aynı zamanda kişinin, gideceği yerdeki kalış amacını açıklayan ve ayrıntılı şekilde bir konum bilgisi verilmesi istenen bir belge.

Aile ve Arkadaş Ziyaretleri

 • Aile ilişkisi olduğuna dair bir kanıt.
 • Arkadaş veya akraba olan kişilerin, Schengen Bölgesi vatandaşlığına sahip değiller ise; bu kişiye vizeyi almak için imkân sağlayan kişiler bu bölgede bir vatandaşlığa sahip olan ve aynı zamanda orada yaşayan bir aile üyesi veya arkadaş olmak durumundadır.
 • Arkadaş veya akrabanın Schengen Ülkesi vatandaşı olmadığı durumlarda, oturma izinlerinin bir kopyası gerekmektedir.
 • Kişiyi Schengen Ülkesi’ne davet eden kişinin bir davet mektubu.

Eğitim Vizesi

 • Kişinin katılacağı kurslar için öğrenci sertifika veya kartları
 • Kişinin temel veya ileri eğitim için meslek veya teorik kurslara katılmak amacı ile kaydolduğu enstitünün kayıt belgesi
 • Kişinin kaydolduğu eğitim kurumunun bir itiraz mektubunun olmaması

İş Vizesi

 • Şirketin kısa bir profil tanıtımı
 • Belirlenmiş bir işverenin, kişinin başvuru yaptığı konsolosluğa gönderdiği bir davet mektubu
 • Bulunan banka ekstresi ve orijinal bir nüshası
 • Seyahatin tam anlamını anlatarak hazırlanmış bir istihdam mektubu
 • Kişinin katılacağı ve katıldığı fuar ve kongrelerin giriş biletleri
 • Schengen Bölgesi’ndeki şirket, kuruluş ve kurumlar ile yazışmalar
 • Akreditifler, ithalat ve ihracat faturaları (onaylı kopya)
 • Yerel Ticaret Odası veya Ticaret Birlikleri ile geçerli olan bir üyelik sertifikası

Tıbbi Nedenler İçin Yapılan Vize Başvurularında İstenen Belgeler

Schengen Bölgesi’nde bulunan bir tıbbi tedavi merkezinde görülebilecek tedavi için alınan en uzun süre 90 gün olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte eğer tedavi daha uzun süreli bir tedavi ise de kişinin, ilgili ülkedeki bir tıbbi tedavi vizesine başvurması gerekmektedir.

 • Pasaportun biyometrik veri sayfasının bir kopyası
 • Vize başvurusu yapan kişinin, kendi ülkesinde bulunan bir doktor veya klinikten ilgili tedavi ile ilgili ve ilgili bir Schengen ülkesinde tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten bir mektup.
 • Schengen Bölgesi’nde bulunan hastane ve klinik gibi alıcı bir kurumdan tedavi veya randevunun resmi teyidi gereklidir.
 • Başvuru sahibinin bu tedavi masraflarını karşılayabileceğini gösteren banka ekstreleri, mali kayıtların bulunduğu çeşitli belgeler.

Ders Çalışmak İçin Alınacak Vize

 • İki başvuru formu gönderilmesi gerekmektedir.
 • Pasaportun biyometrik veri sayfasının bir kopyası gereklidir.
 • Schengen Bölgesi’nde bulunan bir okul, kolej veya üniversiteye kabul mektubu
 • Kişinin bölgede kalacağı süre boyunca kendi geçindirebilecek ve okul ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar ve ikamet masrafını ödeyecek kadar parasının olduğunu gösteren belgeler gereklidir.
 • Farklı durumlarda ek belgeler istenebilir.
 • Kişinin okul notları, dereceleri, akademik kayıtları ve diplomaları gerekmektedir.

Kişi Schengen Bölgesi’nde kaldığı sürece, öğrenci vizesi ile çalışamamaktadır. Bazı durumlarda ise uzun süreli alınmış vizeler, öğrencinin haftada belli saatlerde çalışmasına izin verilebilmektedir. Aynı zamanda öğrenci Schengen Vizesi’nin herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

İş Vizesi

 • Kişinin iki başvuru formu göndermesi gerekmektedir.
 • Schengen Bölgesi’nde, gelecekteki işveren tarafından alınacak olan iş sözleşmesi veya niyet mektubu.
 • Bazı durumlarda kişinin ek belgeler sağlaması gerekebilmektedir.

Schengen Bölgesi’nde Bulunan Eşe Katılma Durumu

 • Orijinal evlilik cüzdanı
 • İki başvuru formu kısmı burada da geçerlidir.
 • Eş’in Avrupa Birliği vatandaşı olduğu durumda eş’in pasaportunun bir kopyası
 • Eş’in Avrupa Birliği vatandaşı olmadığı durumda, Schengen Bölgesi’nde verilen oturma izninin bir kopyası
 • Bazı durumlarda kişiden ek belgeler sağlaması istenebilmektedir.

Resmi Ziyaret Durumu

 • Resmi davet mektubu
 • Yolculuğun asıl amacının anlatıldığı bir mektup.

Diğer Durumlar

Schengen Bölgesi’ne yapılan gezilerin bilimsel, kültürel, spor, politik veya dini etkinlikler nedeni ile yapılması durumunda;

 • Giriş biletleri
 • Daha önce yine yukarıda belirtilen etkinliklere katıldıysa eğer, kişinin bunu kanıtlaması
 • Davetiyeler
 • Gidilecek yerlerde kuruluşun adı, iletişim bilgileri veya programlar
 • Çağrı, tıbbi tedavi randevusu veya organize bir gezinin kanıtı gibi belgeler istenebilmektedir.
Evlilik Vizesi Fransa

Fransa evlilik vizesi, Fransa’da evlenmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yalnızca evlenme işlemi için alabileceği vize türüdür. Bu vize aile birleşimi vizesi ile aynı işleve sahip değildir. Evlilik vizesi kısa süreli olarak verilir ve bu vize kişilere oturum hakkı sağlamaz. Evlilik sonrasında oturum hakkı almak isteyen kişiler Türkiye’ye dönerek aile birleşimi vizesi başvurusunda bulunmalıdır.

Fransa Göçmenlik

Fransa’ya göçmenlik yapmak isteyen kişilerin tercih edebileceği iki ayrı yol bulunuyor. Bu yollar evlilik ve çalışma şeklindedir. Fransız vatandaşı ya da Fransa’da oturma izni olan bir kişi ile evlenen vatandaşlarımız Fransa göçmen bürosuna başvuruda bulunmalıdır. Tüm göçmenlik türleri için kişilerden VLS-TS ya da OFII belgelerine sahip olması beklenir.

Fransa Başkonsolosluğu

Fransa Başkonsolosluğu İstanbul içerisinde yer alıyor. Konsolosluğun çalışma saatleri 09:00 – 17:00’dır. Cuma günleri ise konsolosluk 09:99 – 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Konsolosluğun telefon numarası 0212 334 87 30’dur. Konsolosluğa e-posta ile ulaşmak istiyorsanız [email protected] adresini kullanabilirsiniz. Fransa Başkonsolosluğunun adresi ise İstiklal caddesi No:4 34435 Taksim, Beyoğlu / İstanbul’dur.

Vfs Global Fransa

VFS Global, Fransa Büyükelçiliği tarafından yetkili olarak görülen resmi partner firmadır. Tüm Fransa vizesi işlemlerinizi VSF Global aracılığı ile yapabilirsiniz. Randevu alma, başvuru yapma, başvuru takibi ve Fransa vizesi destek hizmeti ile resmi bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. VSF Global Fransa’ya ulaşmak için 0212 373 58 10 ve 0212 373 58 11 numaralı telefonları kullanabilirsiniz.

Resepise İle Türkiye'ye Gidilir Mi

Resepise, Fransa’da bulunan kişilerin 3 ay süre ile oturma izinlerini uzatmak için aldıkları özel bir oturma iznidir. Bu izini almak isteyen kişiler oturum izni bitimine 6 ay kala başvuruda bulunması gerekir. Resepise belgesini alarak oturma iznini uzatan kişiler Türkiye’ye dönerken mutlaka bu belgeyi de yanına alması gerekir. Çünkü ülkeye giriş sırasında süre aşımının olmadığının sunulması için bu belgenin paylaşılması gerekir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir