Fransa Aile Birleşimi Vizesi

Fransa Aile Birleşimi Vizesi 1 – Fransa konsolos

FRANSA AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ

Fransa’da yaşayan kişilerin yakınları eğer yanına yerleşmek istiyorlar ise Fransa Aile Birleşimi vizesi almak mecburiyetindedirler. Bunun için de Fransa Konsolosluğu’na ve Fransa Büyükelçiliği’ne başvuru yapılabilir. Gerekli evraklar bir araya getirildikten sonra eksiksiz bilgiler ve belgeler konsolosluk tarafından istenmektedir. Bunun için şahıslar yanında ikamet edecekleri kişinin bilgilerini de konsolosluk yetkililerine sunmak zorundadır.

Bu durumda konsolosluk yetkilileri, Fransa’da oturan kişinin oturum ve çalışma izninin gerektirdiği koşullara uygun hareket etmiş mi buna bakılır. Bu kriterler yanına yerleşme planı yapılan akrabanın uyruğu, hangi çeşit bir vizeyle Fransa’da ikamet ettiği ve ne kadar süredir Fransa sınırları içinde yaşamakta, çalışmakta ve ikamet etmekte olduğu gibi bir takım faktörlerle yakından ilişkilidir.

FRANSA AİLE BİRLEŞİMİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

Fransa aile birleşimi vizesi alabilmek için bazı koşulları sağlamak gerekmektedir. Bu koşullar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından belirlenmektedir. Bu ülkelerin dışındaki ülkelerin vatandaşları bu kriterleri yerine getirmelidir.

Bu sayede aile birleşimi vizesi alabilirler. Fransa da bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için aile birleşimi vizesi verirken aynı koşulları göz önünde bulundurmaktadır. Bu koşulları sağlayan kişiler aile birleşimi vizesi alabilirler.

Aile birleşimi vizesi almak için gerekli koşullar şu şekildedir;

 • Yanına yerleşeme üzere gittiğiniz Fransa’da yaşayan yakınınızın en az 1 yıldır Fransa’da ikamet ediyor olması ve geçerli bir ikamet izni belgesine sahip olması gerekmektedir.
 • Fransa’da aile birleşimi için yanına gittiğiniz yakınınızın Fransa’daki yaşam koşullarını karşılayacak miktarda finansal geliri olması gerekmektedir. Bu miktar bugünkü şartlarda aylık asgari ücret olan 1445 Euro’nun altında olamaz.
 • Yakınınızın ikamet ettiği konutun birlikte yaşamaya uygun olması gerekir.

Fransa’da yaşayan yakının yanına yerleşmeyi isteyen ve bun için vize başvurusunda bulunan şahıslar Fransa’da yaşayan yakınının en az 1 yıldır ikamet ettiğini kanıtlamak zorundadır. Bu kanıtlamayı geçerli ikamet izni belgesi ile sağlayabilirler.

Yukarıda belirlenen koşullara ek olarak aynı zamanda yanına gidilecek aile yakınının yaşam koşullarını karşılayacak finansal desteğe sahip olduğunu gösterir belge de sunması gerekmektedir.

Fransa’da kalacağı süre boyunca masraflarını nasıl karşılayacağına dair güvence sunması konsolosluk yetkililerinin görmek istediği belgelerdendir. Bu şartlara ek olarak aile birleşimi yapılacak olan evin beraber yaşamaya uygun olması zorunluluğu da bulunmalıdır. Beraber yaşamaya uygun olmayan evlerin tespitinde aile birleşimi vizesi ret cevabı alabilir. Verilen vize taraflardan birinin yaşam koşulunu zorlaştırmamalı ve standardını düşürmemelidir.

FRANSA AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğer yukarıdaki şartlar sağlanıyor ise kişilerin başvuru sürecini başlatmaları gerekir. İlk olarak Fransa’da ikamet eden kişi yerel bir tıbbi ve sosyal hizmetler departmanı olan sağlık Ve Sosyal İşler Müdürlüğüne veya Fransa Göç Ve Entegrasyon Ofisine bizzat başvuruda bulunması gerekecektir. Bu devlet dairelerinde Fransa’da ikamet eden şahıstan ikamet adresi ve konaklama koşulları ile ilgili bilgilerin bulunduğu evraklar istenir.

Bu belgelerde şahıs Fransa’ya gelecek olan yakını ile beraber yaşayabileceğine dair kanıtlar sunması gerekmektedir. Aile birleşimi yapmak isteyen taraflar başvurularını yaptıktan sonra olumlu sonuç alsa dahi Türkiye’de bulunan taraf Fransız Konsoloslukları’ndan gereken uzun süreli oturum iznini almak zorundadır.

Bu vize 1 yıl geçerli olup ikamet kartı yerine de geçmektedir. Fransa’ya gidildikten sonra iki ay içerisinde Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisinin yerel şubesine kayıt yapılmalıdır. . Eğer 1 yıldan daha uzun süre kalacaksanız Fransa oturum izni başvurusunda bulunmanız zorunluluk arz eder.

Eğer Fransa’da ikamet eden kişinin oturum belgesinde “Özel yetenek” “Görevli Personel”, “bilimsel araştırmacı” ibaresi varsa ya da Avrupa Birliği mavi kartına sahipse özel aile statüsünde değerlendirilme yapılır ve aile birleşimi oturum izni almak kolaylaşır.

Aile Birleşimi Yapılacak Kişi Fransa Vatandaşı İse

Aile birleşimi yapılacak olan kişi Fransa vatandaşı ise bu durumda koşullar ve istenilen belgeler de değişiklik gösterecektir.  Her durumda istenilen evraklar eksiksiz olarak yetkililere sunulmalıdır

. Böylece aile birleşimi vizesi işlemleri Fransa vatandaşı olmasa dahi kişilerin kolaylıkla bu vizeyi alabilmesini sağlar. Fransa vatandaşı olduğu durumlarda kişinin hazırlayacağı evraklar ise aşağıdaki gibidir.

 • Aşağıdaki koşullar karşılandığı takdirde Fransa’da yaşayan bir aileye katılabilirsiniz:
 • Fransız vatandaşı ile evli olmak (Eğer Fransa dışında bir ülkede evlendiyseniz, evlilik durumunuzun Fransa nüfus müdürlüğüne kaydedilmiş olması gerekir)
 • Fransa’da yaşayan Fransız vatandaşı küçük çocukların ebeveyni olmak ve çocuğun eğitim vb. masraflarını üstlendiğinizi ispat eden belgeler
 • Fransız vatandaşlarının 21 yaş altı yabancı çocukları  veya bu çocukların bakımının sizin ebeveynleriniz tarafından üstlenilmiş olması
 • Yetişkin Fransa vatandaşının yasal ebeveyni olmak

FRANSA OTURUM İZNİ BAŞVURUSU

Fransa aile birleşimi vizesi almak isteyen kişiler oturum iznini de almak zorunda kalabilirler. Yukarıda belirtildiği gibi sürekli oturum izni belgesini almak ve süresi bittiği takdirde yenilemek gerekmektedir. Oturum izni başvurusu için ise gerekli evraklar vardır bu evrakları hazırlayan kişiler gerekli makamlara ve yetkililere evraklarını sunmalıdır.

Uzun süreli vizesi ya da geçici oturum izni süresi dolmadan iki ay içerisinde Fransa’da gerekli yerlere giderek daha uzun sür kalınacağına dair başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu şartlar sağlanmadığı takdirde cezai işlem başlatılır ve bir sonraki vize işlemlerinde ret cevabı alınmasına neden olabilir. Bu başvurudaki bilgiler aile durumu, finansal kaynaklar, sağlık sigortası, Fransa’da kalınan adresin ispatı ve yapılan iş sözleşmesi gibi bilgileri içerir.

Fransa oturum izninin süresi iş, eğitim veya aile durumunun niteliğine bağlı olacaktır. Yapılan iş sözleşmesinde belirtilen tarihler ve çalışma şartları veya eğitim amacıyla Fransa’da bulunuluyorsa eğitim/öğrenim kurumundan alınan belgeler oturum izni yineleme başvurusunda önem arz eder. Fransa oturum izni 1 yıllık bir sürede yenilenebilir ancak yapılan işin mahiyetine göre kişinin yetenekleri ve ülkede bulunma amacının niteliğine göre 3 yılda birde yenilenebilir.

Fransa Aile Birleşimi

Fransa aile birleşimi, aile veyahut eş nedenlerinden dolayı Türkiye ülkesinin sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların, başvuruda bulunduğu D tipi (uzun süreli, ulusal vize) vize kategorisi kapsamı içerisinde yer alan vize türünde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

D tipi vize kategorisi içerisinde yer alan vize türünde başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvurularını direkt olarak şahsi bir şekilde konsolosluğa ya da büyükelçiliğe yapması gerekmektedir. Aracı konumunda mevcut faal gösteren vize başvuru merkezleri veyahut vize başvurular firmaları uzun süreli (D tipi, ulusal vize) kategori içerisinde yer alan Fransa aile birleşimi vize başvurularını kabul etmek ile yükümlü tutulmamaktadırlar.

Ancak, kısa süreli olarak geçen C tipi Schengen vize başvurularında bulunacak olan, kısa süreli seyahat gerçekleştirmek adı altında Fransa ülkesini ziyaret etmek isteyen başvuru sahiplerinin sadece Schengen vizesi alması yeterli olacaktır ve akabinde de aracılık yapan vize başvuru firmaları tarafından ya da vize başvuru merkezleri ile iletişime geçerek vize başvurusunda bulunabilme hakkına da sahiptir.

Fransa Aile Birleşimi Yorumları

Fransa aile birleşimi yorumları, genel itibari ile başvuruda bulunacak olan kişilerin sıkça sorduğu soru ‘’Fransa aile birleşimi başvurusu nereden yapılmaktadır?’’ olmaktadır. Bu nedenle, Fransa aile birleşimi vizesi ve beraberinde de uzun süreli geçen her tür vize kategorileri, uzun süreli yani D tipi vize türü içerisinde yer almaktadır.

Bu nedenle aile birleşimi vizesi başvuruda bulunacak olan kişi tarafından direkt olarak bizzat konsolosluk ya büyükelçilik yetkililerine başvuruda bulunarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ancak, eksik ve tutarsız bilgiler içeren evraklar ile yapılacak olan Fransa aile birleşim vize başvurusu, ne yazık ki olumsuz bir süreç kapsamında değerlendirildiği için ret kararı ile sonuçlanmaktadır.

Bu neden doğrultusunda başvuruda bulunacak olan kişiler, evraklarını hazırlamadan önce kesinlikle yetkili bir vize danışmanı ile irtibat haline geçmesi gerekmektedir. Vize kategorileri içerisinde başvurusuna göre hazırlaması gereken, yetkili makamlar tarafından talep edilen evraklar hazırlandıktan daha sonra başvuruda bulunması gerekmektedir. Kişilerin yapacak olduğu vize başvurusu, eksiksiz ve tutarlı bilgiler neticesinde en geç 3 ay içerisinde sonuç bulmaktadır.

VFS Global Fransa Aile Birleşimi

VFS Global Fransa aile birleşimi vize müracaatında bulunmak isteyen kişilere destek ve hizmet sağlayan aracı konumunda bulunan yetkili bir vize danışmanlık merkezidir. Başvuru yapacak olan kişinin seyahat nedenine göre evrakların hazırlanması için başvuru sahibine tüm gerekli hizmeti ve desteği sağlamak ile yükümlüdür.

Ancak bu tip uzun sureli (D tipi) vize başvuruları için vize başvurusu için aracılık konumunda yer alan vize başvuru merkezleri veyahut vize başvuru firmaları D tipi içerisinde yer alan vizelerin başvurularını kabul etmek ile yükümlü değillerdir. Bu nedenle aile birleşimi gibi ulusal vize kategorisi içerisinde yer alan tüm vize başvuruları, yetkili Fransa Konsolosluğu ve büyükelçiliğine yapılması talep edilmektedir.

Ancak kişi kısa süreli bir C tipi Schengen vizesi adına başvuruda bulunacak ise, doğrudan aracılık yapan vize başvuru firmaları ya da beraberinde gelen vize başvuru merkezleri ile iletişim kurmaları tavsiye edilmektedir. Bu nedenle kısa süreli vize başvurularını konsolosluklar ya da büyükelçilikler kabul etmemektedir.

Fransa Aile Birleşimi Valilik Onayı

Fransa aile birleşimi valilik onayı tarafından mektup başvuruda bulunacak olan kişinin tarafına ulaştırıldıktan daha sonra, Türkiye ülkesi sınırları içerisinde bulunan resmi makam konsolosluk ya da büyükelçiliği valilik makamı tarafınca bilgi aktarımını sağlamaktadır. Aile birleşimi vizesi adına başvuruda bulunan kişi ise, bu süreç içerisinde değerlendirme aşamasında kalmaktadır.

Daha sonra tüm işlemler biter bitmez, bu süre de yaklaşık olarak 1 ya da 2 ayı bulabilmektedir, Türkiye ülkesi sınırları içerisinde vize hizmeti veren merkez tarafından kişi bilgilendirilecektir. Ancak, başvuru yapan kişi Ankara ya da çevre illerinde ikamet ediyor ise, başvuruda bulunan şahıs valilik onayı için bekleme süresinde iken, büyükelçilik makamı tarafından evraklar ve gerekli olan diğer belgelerin de Fransa ülkesinin resmi dili olan Fransızca çevirilerini başvuruda bulunan kişi tarafından talep etmektedir.

Tüm süreç bittikten daha sonra 1 ya da 2 ay içerisinde başvuruda bulunan şahıs ile bizzat iletişim sağlanarak, gerekli talep edilen tüm evrakların beyanında bulunulmaktadır. Bu evraklar neticesinde ise başvuruda bulunan kişiye verilen randevu gün ve saati kapsamı içerisinde ilk adıma olarak akciğer filmi çektirmek adına yetkili vize başvuru merkezine giderek, Verem Savaş derneğinden almış olduğu akciğer filmini teslim etmesi talep edilmektedir.

Akabinde, başvuruda bulunan kişinin vizesi onay alarak kişi Fransa ülkesine iniş yaptığı andan itibaren uygulaması gereken tüm bilgiler de verildikten daha sonra, kısa süren bir doktor muayenesinden geçtikten daha sonra birtakım sorular sorularak bu süreç son bulmaktadır.

Fransa Vize Aile Birleşim Formu

Fransa vize aile birleşim formu, Fransa topraklarının sınırları içerisinde eş ya da aile durumun nedeni ile müracaat gerçekleştirmek isteyen kişiler, bu doğrultu kapsamı içerisinde gerekli talep edilen tüm evrakları tamamlaması için doğru ve tutarlı bilgiler ile doldurması gereken resmi bir form niteliği taşımaktadır.

Ancak, Fransa vize aile birleşim formu başvuruda bulunacak olan kişi tarafından doğru bilgiler ile doldurulmaz ise ve akabinde de bu formun beyanı yapılır ise, başvuruda bulunan kişinin vize süreç değerlendirme kapsamı sonucunda ret kararı ile sonuç bulmaktadır. Ayrıca, Fransa vize aile birleşim formu içerisinde verilecek olan bilgilerin önemi kadar, başvuruda bulunan kişinin de Fransa sınırları içerisinde yanına gitmek istediği kişinin de tüm bilgilerini belirtmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, başvuruda bulunmak isteyen kişinin eş ya da aile üyelerinin tamamının bilgilerini vize başvuru formu içerisinde beyan etmesi gerekmektedir. Finansal durumunu, gelir ve giderleri Fransa ülkesi içerisinde karşılayabileceğine dair belgeler, ikamet ettiği yerin kira ya da kendi evi olması gibi belirtilmesi gerekli olan tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde yetkili resmi makamlara ibraz etmesi gerekmektedir.

Fransa Konsolosluğu

Fransa Konsolosluğu, Fransa sınırları içerisine seyahat etmek isteyen kişilere Türki sınırları içerisinden çıkış ve Fransa sınırları içerisine giriş yapabilmesi adına vize adına bir onay belgesi vermektedir. Konsolosluğa yapılacak olan vize kategorilerinin hiçbir önemi olmaksızın, eksiksiz evrak ve kişi ile tutarlılık gösteren tam bilgilerin beyan edilmesi gerekmektedir.

Aksi halde, Fransa Konsolosluğuna uzun süreli vize başvuru yapacak olan kişiler form içerisinde ya da herhangi bir gerekli talep edilen evrak içerisinde tutarsız ve hatalı bilgiler beyan etmesinin akabinde hakkında cezai yaptırımlara kadar işlem uygulanabilmesi de söz konusudur.

Fransa’da Oturum İzni Alma Yolları

Fransa’da oturum izni alma yolları, konsolosluğa yapılacak olan D tipi vize kategorisi ile gerçekleştirilmektedir.

Fransa’ya Gelin Gidenler

Fransa’ya gelin gidenler, eş durumu nedeni ile Fransa Konsolosluğuna müracaat etmesi gerekmektedir. Akabinde aile birleşimi vizesi ile Fransa’ya seyahat edebilmektedirler.

Paris Vizesi

Paris vizesi adına müracaat etmek isteyen vatandaşlar son 5 yıl içinde VIS gereğince parmak izi beyanında bulunmuş ise, tekrar parmak izi vermelerine gerek yoktur. Bordo pasaporta sahip olan her vatandaş vize almak durumundadır.

Fransa Vize Randevusu Al

Fransa vize randevu işlemleri için online sistemden yararlanabilirsiniz. Fransa vize başvuru formu online alandan doldurularak, 10 dakika kadar kısa sürede tamamlanacaktır. Daha sonra randevu günü ve saatinde vize başvuru türünüze göre evraklarınızı düzenlemeniz ve eksiksiz evraklarla birlikte başvuru işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

Fransız Biriyle Evlenmek

Fransız biriyle evlenmek için Fransa hükümetine en az 1 yıldır tanışıyor olduğunuzu ispatlamanız ve ilişkinizle ilgili planlamalarınızı bildirmeniz şartı bulunmaktadır. Türkiye’den evlilik vizesi alarak, Fransa’da göçmenler bürosuna gitmeniz, ikamet adresiniz, mali durum yeterliliğinizi kanıtlayan belgelerle birlikte vermeniz gerekir. Vize başvurusu sonrası Fransa’da işlemleri yürütmeniz için vize merkezinden randevu alabilirsiniz.

Fransa Mavi Kart

Fransa’da çalışmak isteyen adayların sahip olması gereken kartlardan biridir. Çok yetenekli ve kalifiye olan çalışanlara 1 yıl ile 3 yıl arasında verilen mavi kart, schengen vize anlaşmalarına tabi tutulmuştur. Mavi kart Avrupa Birliği için geçerli, bütün ülkelerde kullanım hakkı verilen bir belge niteliği görmektedir.

Oturum Kartı Fransa

Fransa’da oturma kartı almak için 1 yıl süreyle ikamet etmiş, çalışma izninizin bulunması ve oturma izni şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Oturma kartı, oturma izni sonrasında alınan süresiz oturma izni için verilen karttır. AB üzerinde geçerliliği bulunan belge, schengen vize anlaşmalarına tabii tutulmuştur.

Fransa Vizesi İçin Gerekli Evraklar 2021

Fransa vize başvurusu sırasında evraklarınızın eksiksiz olması gerekmektedir. Yeşil, gri, siyah ve bordo pasaport, en az 2 sayfası boş olmalıdır. Vize evraklarınızın gün ve tarihlerle birlikte imzalı olması şartı vardır. 3 aylık hesap dokümanı, nüfus kayıt örneği, eğitim ve ticari işlemler için belgeler eksiksiz verilmelidir. Vize başvurusu sırasında nüfus cüzdanınız, pasaportunuz ve vize harç bedeli dekontu da yer almalıdır.

7 cevaplar
 1. Yasemin
  Yasemin says:

  Merhabalar.. Eşim Fransa’da işçi aile konumunda ve aile birleşimi için başvurdu. 18 ay dolduğu halde yanıt YÖK ne kadar daha sürer Bilgi verir misiniz ?

  Cevapla
 2. Burhan
  Burhan says:

  Iyi gunlerr
  Benim esim turkiye de
  Ve onu fransaya getirmek istiyorum
  Ilk yapmam gerek seyler nelerdir!
  Ben fransiz vatandasiyim
  Simdiden tesekurler

  Cevapla
 3. vedat tuncer
  vedat tuncer says:

  biz 2019yılının .04 12 ayında evlendım esım fransada refuje 10 yıllık oturumu var 1.5 yıldu ve hıc bır sekılde ılerme yok sadece 5 ay once ofbra dan mektup geldı formul a ıstedıler ve gönderdık uzerınden 5 ay gectı hıc bır sekılde donus yapmadılar fransadakı evımıze gelıp baktılar ve nasıl yapacagız ve nasıl bır yol ızlıyecegız bılmıyoruz bızı bılgılendırır senız sevınırım saygılarımla

  Cevapla
 4. Burhan
  Burhan says:

  Iyi gunler
  Bir konu hakkinda bilgi edinmek istiyorum
  Ben fransada yasiyorum
  Ve fransiz vatandasiyim
  2 ay once turkiyede evlendim esim batman da yasiyor
  Onu gerirmem icin gereken belge listesini nasil alabilirim yada bana maile atma imkaniniz varmi?
  Birde gerekirse randevu tarigi alabilirmiyim dosyayi tezlim ekmek icin
  Simdiden tesekkur ederim cevap icin iyi gunler

  Cevapla
 5. Ercan sener
  Ercan sener says:

  10 gun oldu aile birlesimi vizesi icin esim bas vurdu cocugu ile fransiz evlilik cuzdanimiz cikti ama halen vize sonuclari cikmadi biran once sonuclarin cikmasini istiyorum cocugumu okula yazdirmak istiyorum vfs global merkezinde vize basvurusu yaptik sonucunu bekliyom gereginin yapilmasi icin rica ediyom

  Cevapla

Trackbacks & Pingbacks

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir